Bemutatkozás

Reménytelen Ügyek Harca Jogvédő Egyesület  (RÜHJE) 2018-ben, Budapesten  alakult emberi jogi jogvédő civil szervezet. Az állami szervektől és pártoktól függetlenül működik, pénzügyi forrásait alapítványok és magánszemélyek biztosítják, tevékenységét tanácsadók segítik.

Célja annak elérése, hogy bárki megismerhesse alapvető emberi jogait és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben .Ingyenes jogi tanácsadást nyújt az alapvető jogaikban sérelmet szenvedett polgárok számára stratégiailag fontos ügyekben  jogi képviseletet biztosít

A Reménytelen Ügyek Harca Jogvédő az emberi jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett, az emberi jogok előmozdítása és mindennemű jogtalanság elleni hatékony fellépés. Elősegíti az állampolgárok tudáshoz való hozzájutásának egyenlő lehetőségét. Támogatja és elősegíti az egyéni és közösségi jogaik biztosítását. Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában szereplő emberi jogok tiszteletben tartása, azok maradéktalan érvényesítése. Az Egyesület az emberi jogok tiszteletben tartása, a jogbiztonság érvényesülése érdekében biztosítani kívánja tagjainak jogi képviseletét, jogalkalmazók előtt.

Jogi tanácsadás, indokolt esetben képviselet megszervezése, illetve ellátása polgári és közigazdasági eljárásban jogi szakvizsgával rendelkező tag társon keresztül olyan nehéz jogi helyzetben lévő emberek részére akik segítséget kérnek az egyesülettől, a jogi képviselet ellátása terjed. Jogi segítséget nyújt mindazoknak, akik jogsérelemmel fordulnak hozzánk. Az Egyesület segítséget kíván nyújtani a tagjainak és nem tagjainak olyan igazgatási, büntető és polgári peres, családjogi, gyámügyi, hagyatéki és egyéb peres és nem peres eljárásokban, valamint olyan eljárásokban, amelyek a magánszemélyek emberi jogait érinti. Egyesületnek kiváló ügyvéd csapatai állnak rendelkezésre.

Tisztelettel: Vidák Aladár,
Reménytelen Ügyek Harca Jogvédő Egyesület elnöke